TERMENI SI CONDITII DE CAZARE

Scopul aplicatiei

Acești Termeni și Condiții vor guverna orice acord de cazare sau orice alte contracte conexe încheiate între cazare și oaspete (inclusiv oaspeții în timpul zilei care folosesc camere pentru lucru la distanță etc.; Același lucru se va aplica și în continuare, iar orice aspecte care nu sunt stipulate în Termeni și Condiții vor fi guvernate de lege și de obiceiurile general stabilite. Orice instrucțiuni de utilizare și măsuri de precauție (denumite în continuare „Reguli”) prezentate de unitate de cazare în legătură cu acești Termeni și Condiții, pe lângă Regulile și Reglementările privind cazarea stabilite de unitate și păstrate în camerele de oaspeți, vor face parte din acestea. Termeni și condiții. Fără a aduce atingere paragrafului precedent, vor avea prioritate orice acorduri speciale furnizate de unitatea de cazare în domeniul de aplicare permis de lege și obiceiuri.

Cerere pentru un acord de cazare

Cei care solicită un acord de cazare la Zen Brașov vor furniza hotelului următoarele informații. Numele oaspetelui și numărul de telefon Data șederii și ora estimată a sosirii Taxe de cazare Alte informații pe care hotelul le consideră necesare În cazul în care un oaspete solicită să-și prelungească șederea dincolo de data menționată la din paragraful precedent, se consideră că o cerere pentru un nou acord de cazare a fost făcută în momentul în care a fost făcută cererea.

Stabilirea Acordului de cazare

Contractul de cazare va fi stabilit în momentul în care Zen Braşov acceptă cererea prevăzută la paragraful precedent. Totuși, acest lucru nu se aplică atunci când unitatea de cazare dovedește că nu a acceptat cererea. Atunci când a fost stabilit un acord de cazare conform prevederilor paragrafului precedent, oaspetele trebuie să plătească un depozit stabilit de hotel până la termenul stabilit de hotel. Depozitul va fi mai întâi alocat taxelor de cameră plătibile în cele din urmă de către oaspete, apoi alocat amenzilor urmate de compensarea daunelor în cazul în care proviziile oricărui depozit rămas vor fi returnate la momentul plății, în conformitate cu articolul 13. Contractul de cazare va înceta să mai fie în vigoare atunci când oaspetele nu plătește depozitul prevăzut la paragraful 2 până la termenul limită stabilit de unitatea de cazare. Cu toate acestea, acest lucru este limitat la cazurile în care unitatea de cazare notifică oaspeții cu privire la un termen limită pentru depozit.

Acorduri speciale care nu necesită un depozit Fără a aduce atingere prevederilor paragrafului 2 al articolului precedent, unitatea de cazare poate accepta acorduri speciale care nu necesită plata unui avans. Alineatul precedent privind acordurile speciale se aplică atunci când hotelul nu solicită plata avansului prevăzut la paragraful 2 al articolului precedent sau nu specifică un termen limită de plată a depozitului la acceptarea cererilor de acord de cazare. Refuzul acordurilor de cazare Zen Brasov poate refuza incheierea unui contract de cazare in urmatoarele cazuri: Când cererea de cazare încalcă prevederile acestor Termeni și Condiții Când camerele sunt complet rezervate Când un potențial oaspete este considerat susceptibil să încalce legea, să perturbe ordinea publică sau să acționeze contrar bunelor moravuri în timpul șederii. Când se consideră că un potențial oaspete se încadrează în oricare dintre următoarele categorii (a) până la (c): A. Un grup de crimă organizată în temeiul Legii privind prevenirea actelor nedrepte ale membrilor grupului de crimă organizată (Legea nr. 77 din 1991) conform articolului 2 (2) (denumit în continuare „grup de crimă organizată”), un membru al unui grup de crimă organizată ca stipulat la articolul 2 (6) (denumit în continuare „membru al grupului de criminalitate organizată”), un membru asociat sau afiliat al unui grup de crimă organizată sau al oricărei alte forțe antisociale b. Când solicitantul este implicat în corporații sau alte organizații ale căror operațiuni sunt controlate de un grup de crimă organizată. c. Când oricare dintre directorii corporației solicitantului este clasificat ca membru al unui grup de crimă organizată Când comportamentul potențialului oaspete reprezintă o pacoste semnificativă pentru alți oaspeți. Când potențialul oaspete are în mod clar o boală contagioasă. Când potențialul oaspete folosește violență, amenințări, șantaj sau intimidare pentru a face cereri nedrepte sau nerezonabile împotriva hotelului sau a angajaților săi sau se consideră că s-a implicat în orice acțiuni similare în trecut. Când hotelul nu poate găzdui oaspeții din cauza unui dezastru natural, a unei defecțiuni a instalației sau a altor circumstanțe inevitabile. Atunci când potențialul oaspete este în stare de ebrietate, manifestă sau a manifestat un comportament extrem de anormal care poate constitui o pacoste pentru alți oaspeți, sau în cazurile care intră sub incidența prevederilor ordonanțelor prefecturale. Atunci când potențialul oaspete este extrem de insalubre sau poartă haine extrem de murdare care pot provoca pacoste altor oaspeți.

Când potențialul oaspete ascunde faptul că a rezervat o cameră de oaspeți în cadrul Zen Brașov în scopul realizării de profit, fie pentru sine, fie pentru un terț, prin vânzarea de bunuri etc. Când potențialul oaspete nu respectă acești Termeni și Condiții sau politicile de anulare și plată atunci când face o rezervare. Dreptul oaspetelui de a rezilia acordul de cazare Oaspeții pot solicita hotelului să rezilieze contractul de cazare. Dacă contractul de cazare este reziliat total sau parțial din motive imputabile oaspetelui, hotelul va percepe o penalitate în conformitate cu prevederile numai în cazurile în care hotelul specifică un termen limită de plată a depozitului și solicită plata conform prevederilor (2) și exclude cazurile în care oaspetele anulează contractul de cazare înainte de efectuarea unei astfel de plăți). Cu toate acestea, în cazul în care unitatea de cazare acceptă un acord special, așa cum este stipulat, oaspeții sunt obligați să plătească o penalitate pentru rezilierea contractului de cazare numai atunci când au fost notificați cu privire la această obligație. În cazul în care oaspetele nu sosește până la ora 22:00 sau două ore după o oră programată de sosire aranjată în avans în ziua șederii fără a contacta Zen Brașov, contractul de cazare poate fi considerat a fi reziliat de către oaspete. Zen Brasov Dreptul la Rezilierea Contractului de Cazare Zen Brasov poate rezilia contractul de cazare in urmatoarele cazuri Atunci când oaspetele este considerat de natură să încalce legea, să perturbe ordinea publică sau să acționeze contrar bunelor moravuri sau s-a angajat în astfel de acte în timpul șederii. Când se consideră că oaspetele se încadrează în oricare dintre următoarele categorii (a) până la (c): A. Un grup de crimă organizată sau un membru, membru asociat sau afiliat al unui grup de crimă organizată sau al oricărei alte forțe antisociale b. Când solicitantul este implicat în corporații sau alte organizații ale căror operațiuni sunt controlate de un grup de crimă organizată. c. Când oricare dintre directorii corporației solicitantului este clasificat ca membru al unui grup de crimă organizată Când comportamentul oaspetelui reprezintă o pacoste semnificativă pentru alți oaspeți. Când oaspetele are în mod clar o boală contagioasă. Atunci când oaspetele folosește violență, amenințări, șantaj sau intimidare pentru a face cereri nedrepte sau nerezonabile împotriva unității de cazare sau a angajaților acesteia sau se consideră că s-a implicat în orice acte similare în trecut. Când oaspetele nu poate fi cazat din cauza forței majore. Atunci când oaspetele este în stare de ebrietate, prezintă sau a manifestat un comportament extrem de anormal care poate constitui o pacoste pentru alți oaspeți, sau în cazurile care intră sub incidența prevederilor ordonanțelor prefecturale.

Atunci când oaspetele fumează în cazare, se încurcă cu echipamentul de stingere a incendiilor sau încalcă în alt mod Regulile și regulamentele hotelului (limitat la reglementările legate de incendiu). Atunci când oaspetele ascunde faptul că a rezervat o cameră de oaspeți în cadrul hotelului în scopul realizării unui profit, fie pentru sine, fie pentru un terț, prin vânzarea de bunuri etc. Atunci când oaspetele încalcă Regulile și Regulamentele de cazare stipulate, comite oricare dintre actele interzise prevăzute sau nu respectă în alt mod acești Termeni și Condiții sau regulile privind anularea și plata la efectuarea unei rezervări. In cazul in care Zen Brasov anuleaza contractul de cazare in conformitate cu prevederile paragrafului precedent, oaspetelui nu va fi taxat pentru serviciile neprestate inca. Înregistrare pentru oaspeți Oaspeții trebuie să înregistreze următoarele informații la recepție în ziua șederii lor. Numele oaspetelui, vârsta, sexul, adresa, numărul de telefon de contact și ocupația Data plecării și ora de plecare planificată Alte informații considerate necesare de către unitatea de cazare Oaspeții internaționali care nu au o adresă în Europa trebuie să prezinte o scanare sau o copie a pașaportului și să își înregistreze naționalitatea, numărul pașaportului, portul de intrare și data de imigrare, în plus față de informațiile enumerate mai sus. Programul camerei de oaspeți Camerele pot fi folosite între orele 15:00 și 11:00 în ziua următoare. Cu toate acestea, pentru sejururi prelungite, oaspeții pot folosi camera pentru întreaga zi, cu excepția datelor de sosire și de plecare. Fără a aduce atingere prevederilor paragrafului precedent, unitatea de cazare poate permite oaspeților să folosească camerele în afara orelor specificate mai sus. În acest sens, se vor percepe următoarele taxe de prelungire: Până la ora 14:00: 20 de euro pe oră per cameră După ora 14:00: tarif complet al camerei Respectarea Regulilor si Regulamentului Zen Brasov Oaspeții trebuie să respecte acești Termeni și Condiții, precum și Regulile în timp ce stau la cazare.

Acte interzise

Oaspeții nu se vor implica în următoarele acte, fie pe cont propriu, fie prin utilizarea unei terțe părți. Înregistrarea sau furnizarea de informații false în timpul cazării la hotel Folosind metode de plată frauduloase, cum ar fi carduri de credit furate, atunci când vă cazați la hotel.

Folosirea unității de cazare în scopuri de afaceri fără permisiunea hotelului Rezervare în masă urmată de anulare în masă sau orice alte acte similare Efectuarea și anularea în mod repetat a rezervărilor fără un motiv justificat sau orice alte acte similare Uzurparea identității unității de cazare sau a grupului de cazare sau a oricărui act care ar putea fi confundat cu așa ceva Acces neautorizat la sisteme sau computere sau orice alte acte similare Trimiterea sau încărcarea de programe de calculator dăunătoare sau orice alte acte similare Îndepărtarea, deteriorarea sau distrugerea echipamentului din cadrul unităților de cazare sau orice acțiuni similare Obstrucționarea afacerii sau deteriorarea reputației sau mărcii unității de cazare sau a grupului de cazare prin formularea de solicitări care depășesc normele acceptabile din punct de vedere social sau calomnia, defăimarea, amenințarea sau hărțuirea unității de cazare sau a personalului acesteia sau postarea de remarci inflamatorii pe site-urile de socializare sau orice alte similare acte Violență, amenințări, extorcare sau alte cereri coercitive și nerezonabile împotriva hotelului sau a personalului acestuia Orice acte care cauzează sau riscă să cauzeze inconveniente, daune sau dezavantaje altor oaspeți, terți, hotelului sau grupului hotelier Orice act care încalcă sau riscă să încalce drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală, drepturi de confidențialitate, drepturi personale sau orice alte drepturi ale altor oaspeți, terțe părți, hotelului sau grupului hotelier Acte care încalcă sau riscă să încalce ordinea publică sau legea sau orice fapte criminale Afișarea puterii unui grup de crimă organizată sau a actelor de sprijinire a unui grup de crimă organizată Încălcarea oricăror alte prevederi ale acestor Termeni și Condiții Încălcarea oricăror alte reguli din Regulamentul hotelului Orice alte acte considerate inadecvate de hotel Hotelul are dreptul de a pretinde oaspeților despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a faptelor din paragraful precedent. Plata Taxelor O defalcare a taxelor de cazare care trebuie plătite de oaspeți este prezentată în Anexa 1. Taxele de cazare din paragraful precedent trebuie plătite la recepție în ziua sosirii oaspetelui sau la cererea de cazare. admis. Taxa de cazare se va percepe în continuare dacă oaspetele alege în mod voluntar să nu se cazeze într-o cameră disponibilă oferită de hotel.

Răspunderea pentru cazare

Zen Apartments Brasov nu are nicio responsabilitate, doar pentru a oferi cazare oaspetilor.

Când camerele nu pot fi furnizate conform acordului Dacă hotelul nu poate oferi o cameră de oaspeți conform acordului, hotelul se va strădui, cu înțelegerea oaspetelui, să găsească cazare la alt hotel cu condiții cât mai similare posibil. Depozitarea bagajelor și a bunurilor oaspeților Hotelul va depozita bagajele oaspeților care sosesc înaintea proprietarilor săi numai atunci când a fost stabilit în prealabil un aranjament și le va înmâna oaspeților în timpul check-inului. Menaj Când un oaspete stă în aceeași cameră două sau mai multe nopți consecutive, menajul va fi efectuat după ce va goli cazarea. Chiar dacă primim o solicitare prin care se menționează că menajarea nu este necesară, menajarea va fi efectuată la fiecare 5 nopți pentru a menține condițiile sanitare. Cu toate acestea, unitatea de cazare își rezervă dreptul de a curăța camerele în orice moment, dacă se consideră necesar. Camerele pot fi accesate și în alte zile decât zilele de curățenie pentru întreținere, inspecții legale și urgențe. Oaspetele nu va putea refuza menajul prevăzut la paragraful precedent. Răspunderea parcării Unitatea de cazare este de acord să permită oaspeților să își parcheze vehiculele în spațiul de parcare atunci când un oaspete folosește parcarea unității.

Răspunderea oaspeților

Oaspetele va despăgubi Zen Apartments Brașov pentru orice daune sau disparitia unor produse de cazare și obiecte de cazare (prosoape, ustensile de bucătărie, televizor și toate celelalte…) cauzate de o conduită intenționată sau neglijență din partea oaspetelui, inclusiv, dar fără a se limita la facilitati. costuri de reparații și oportunități de vânzare pierdute.

Raportarea către Autorități

În cazul în care încălcarea de către un oaspete a acestor Termeni și Condiții sau a altor Reguli garantează protejarea drepturilor, proprietății sau serviciilor acestuia sau a altui oaspete, unitatea de cazare va notifica poliția și alte autorități relevante sau va lua în alt mod măsurile corespunzătoare. În cazul în care unitatea de cazare consideră că sănătatea sau viața unui oaspete este în pericol grav, unitatea de cazare poate apela o ambulanță, indiferent de voința oaspetelui.

Modificări ale Acordului

Acești Termeni și Condiții pot fi modificați fără notificare. Consultați site-ul oficial pentru cele mai recente informații. Utilizarea unității de cazare de către oaspete după modificările acestor Termeni și Condiții constituie consimțământul pentru acordul modificat. Fără a aduce atingere paragrafului precedent, prevederile anterioare modificării se vor aplica acordurilor de cazare încheiate anterior modificării acestor Termeni și Condiții. Separabilitate Chiar și atunci când o parte din acești Termeni și Condiții sau alte Reguli este considerată invalidă din punct de vedere legal, prevederile rămase vor rămâne valabile. Chiar și atunci când o parte din acești Termeni și Condiții sau alte Reguli sunt considerate invalide sau revocate în legătură cu un anumit oaspete, Termenii și Condițiile și celelalte Reguli vor rămâne valabile pentru toți ceilalți oaspeți. Negociere cu bună credință Unitatea de cazare și oaspetele vor negocia cu bună-credință pentru a rezolva orice probleme apărute în legătură cu utilizarea hotelului și care nu pot fi rezolvate conform acestor Termeni și Condiții. Legea aplicabilă și Curtea de jurisdicție Contractul de cazare dintre Zen Brasov si oaspete va fi guvernat de legile din Romania.

 Anexa 1. Defalcarea taxelor de cazare

Dărâma

Suma totală plătibilă Tariful camerei (1)Taxa de bază de cazare(prețul camerei( tariful camerei + alte servicii))

 Taxe suplimentare (2)Servicii suplimentare

 Anexa 2. Sancțiuni

 Data la care a fost primită notificarea de anulare

                              Neprezentare                                    În aceeași zi                  Cu până la 3 zile înainte Rate de penalizare               

                                            100%                                              100%                                   100%

Note: Procentele reprezintă raportul dintre taxa penală și taxa de cazare de bază. În cazul în care durata șederii este scurtată față de contractul inițial, Zen Brasov va percepe o penalizare de o zi (prima zi) sau mai mult.

Fumatul in cazare 300 Euro + zile cazarea (timp acomodare scoasa din piata).

 Mai mult de 4 persoane la cazare – 100 Euro pers pe noapte.

Reguli și regulamente hoteliere

Solicităm oaspeților să respecte aceste Reguli și Regulamente de cazare pentru a se asigura că Zen Brașov rămâne un spațiu public și pentru a asigura siguranța și confortul oaspeților noștri (inclusiv oaspeții în timpul zilei care folosesc camerele pentru lucru la distanță etc.; același lucru se va aplica și în continuare). Oaspeților care nu respectă aceste reguli li se poate refuza cazarea suplimentară sau utilizarea facilităților hotelului. Acești oaspeți pot fi, de asemenea, rugați să plătească pentru orice daune cauzate accesoriilor sau echipamentelor din unitatea de cazare.

 Acțiuni interzise

 Nu folosiți camerele în alte scopuri decât cazarea fără permisiunea Zen Brașov.

 Nu folosiți flăcări deschise pentru încălzire sau gătit în camere, coridoare sau alte zone comune.

Nu fumați (inclusiv fumatul cu țigări electronice, căldură-nu-arde-tutun etc.).

Nu invitați vizitatori externi în cazarea dumneavoastră.

 Nu mutați echipamentele sau accesoriile din unitatea de cazare din locațiile desemnate.

 Nu modificați sau modificați starea actuală a echipamentului din unitatea de cazare.

Nu aduceți următoarele articole în cazare:

 1. Câini (cu excepția câinilor de asistență pentru persoanele cu dizabilități), pisici, păsări și alte animale sau animale de companie în general
 2. Articole care emit un miros urât sau puternic
 3. Obiecte excesiv de grele sau o cantitate excesivă de obiecte
 4. Pistoale, săbii sau alte arme
 5. Explozivi, uleiuri volatile sau alte obiecte care sunt inflamabile sau ușor de aprins
 6. Alte articole considerate o amenințare la adresa siguranței altor oaspeți

Nu strigați, cântați, nu acționați într-un mod care provoacă tremurături puternice sau agitație, sau să creați o pacoste sau disconfort altor vecini.

 Nu vă implicați în jocuri de noroc, acte imorale sau acte care perturbă siguranța publică în hotel sau în camere.

Nu distribuiți reclame sau materiale promoționale, nu vindeți bunuri și nu desfășurați afaceri fără permisiune.

 Nu distribuiți pliante, nu solicitați semnături, nu vă angajați în activități politice sau religioase, nu organizați întâlniri, nu afișați puterea grupului sau organizațional și nu ajutați sau încurajați astfel de activități fără permisiune.

Nu aduceți și nu parcați camioane de propagandă, mașini modificate sau orice alt stil de vehicul despre care hotelul consideră că poate provoca disconfort sau inconveniente altor oaspeți.

 Nu lăsați obiectele personale pe coridor sau în holul clădirii.

 Fotografiile sau filmările care pot constitui o pacoste pentru cazare sunt strict interzise. Nu fotografiați sau filmați interiorul unității de cazare în scopuri de afaceri fără permisiunea hotelului.   

Atacul, vătămarea, amenințările, extorcarea, frauda, ​​obstrucționarea afacerilor, cererile nerezonabile prin intimidare și orice acte similare sunt interzise.

 Nu vă angajați în alte acte considerate inadecvate de cazare.

Precauții

Ca regulă generală, obiectele rămase cu cazarea vor fi eliminate în termen de trei (3) luni de la data depozitului, dacă nu se specifică altfel.

Menajul va fi efectuat numai pentru oaspeții care o solicită. Chiar dacă primim o solicitare prin care se menționează că menajarea nu este necesară, menajarea va fi efectuată la fiecare a cincea noapte pentru a menține condițiile sanitare. Cu toate acestea, hotelul își rezervă dreptul de a curăța camerele în orice moment, dacă se consideră necesar. Camerele pot fi accesate și în alte zile decât zilele de curățenie pentru întreținere, inspecții legale și urgențe. În cazul în care comportamentul unui oaspete garantează protejarea drepturilor, proprietății sau serviciilor unității de cazare, Zen Brasov va anunța poliția și alte autorități relevante sau va lua în alt mod măsurile corespunzătoare. În cazul în care unitatea de cazare consideră că sănătatea sau viața unui oaspete este în pericol grav, hotelul poate apela o ambulanță, indiferent de voința oaspetelui. Dacă pierdeți cheia camerei și nu o găsiți până la ora de checkout, se vor percepe 100 de euro pentru a emite una nouă.

Refuzul serviciului

Serviciul va fi refuzat următoarelor organizații și persoane:

 1. Grupurile criminale organizate și membrii acestora, afiliații sau orice alte persoane implicate în crima organizată
 2. Persoane implicate în corporații sau alte organizații ale căror operațiuni sunt controlate de un grup de crimă organizată.
 3. Forțele antisociale și membrii și afiliații acestora

Persoanele care, din cauza capacității reduse sau a consumului de droguri, nu pot să-și asigure propria siguranță și prezintă un risc sau provoacă frică sau disconfort altor oaspeți.

Persoanele care nu reușesc să înceteze imediat oricare dintre actele interzise menționate mai sus după ce au primit un avertisment de la cazare.

Recent Comments

  Recent Posts

  Brasov, a storyteller

  March 23, 2019

  Bran Castle

  September 22, 2018

  Black Church Brasov

  September 21, 2018