Politica de confidențialitate și GDPR

În conformitate cu principiile evidențiate în Regulamentul 679UE, Legea 190/2018, și legislația ulterioară, Zen Apartments Brasov a adoptat această Politică de Confidențialitate pentru a vă informa cu privire la specificul operațiunilor de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și pentru a garanta confidențialitatea prelucrării acestor date. informație. Este important pentru noi să vă oferim informații legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal într-o manieră cuprinzătoare și integrată. Operatorul asigură protecția Datelor cu Caracter Personal ale tuturor clienților și/sau vizitatorilor site-ului www.zenbrasov.ro prin adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice. Datele cu caracter personal sunt definite ca aluzii la date care permit identificarea persoanelor, private sau experte, de exemplu, numele complet, locația poștală, codul poștal, numărul de telefon de contact, e-mailul și așa mai departe; Prelucrare: reprezintă orice operațiune automată sau manuală sau set de operațiuni efectuate asupra datelor, precum: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare sau modificare, extrage, consultare, utilizare, transmitere, diseminare, aliniere sau combinare, restricție, blocare, ștergere sau distrugere Operator: persoană fizică obișnuită sau legală, putere publică, birou sau orice alt organism care, singur sau împreună cu alții, decide motivele și metoda de prelucrare a informațiilor individuale. Persoană fizică autorizată: o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau o altă entitate care manipulează datele cu caracter personal în numele unui Operator. Prelucrarea transfrontalieră a datelor cu caracter personal: prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul activităților sediului operatorului sau al persoanei autorizate în mai multe state membre ale UE, atunci când operatorul sau persoana autorizată este stabilită în mai multe state membre ale UE; sau prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc la sediul unui singur operator sau al unei persoane autorizate din Uniune, dar care are un impact semnificativ asupra sau poate avea un impact semnificativ asupra persoanelor din mai multe state membre; Autoritate de supraveghere: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Când și de la cine sunt colectate datele personale Categoriile de persoane fizice (ținte) ale căror date sunt prelucrate de Operator sunt persoane fizice care sunt clienți ai Zen Apartments Brașov (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, publicul larg, precum și reprezentanții/împuterniciții acestora, legali sau convenționali, colectați. direct la recepția Hotelului sau prin intermediul site-ului www.zenbrasov.ro sau indirect prin agenții și site-uri specializate.

În scopul de a se asigura că site-ul www.zenbrasov.ro funcționează corect, programele cookie vor colecta automat unele informații tehnice de la vizitatorii anonimi care accesează site-ul. Datele colectate în acest mod rămân anonime. Următoarele informații personale vi se vor solicita prin intermediul unui formular online dacă doriți să faceți o rezervare online pe site-ul www.zenbrasov.ro: 1. obligatoriu: data sosirii, data plecării, tipul camerei, numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, țara de reședință și data nașterii; 2. gestionarea ratelor electronice: tipul cardului, numărul, numele titularului cardului, data expirării și codul de securitate; În funcție de serviciul solicitat, poate fi necesar să colectați informații personale suplimentare, în special dacă sunt furnizate și servicii conexe (de exemplu: călătorii pe cont propriu, transferuri etc.) În calitate de persoană vizată, sunteți responsabil să vă asigurați că informațiile furnizate Operatorului pentru prelucrare sunt exacte, actualizate și complete. Scopurile pentru care sunt prelucrate datele sunt următoarele: Zen Apartments Brasov prelucrează Datele cu Caracter Personal numai în măsura în care este necesar pentru a efectua următoarele: – controlul asupra rezervării efectuate prin intermediul site-ului web; – realizarea unei varietăți de servicii contractate; – îndeplinirea cerințelor legale (facturare, colectare servicii, înregistrarea datelor clienților); – publicitate și promovare, inclusiv trimiterea de oferte comerciale generale sau individualizate; – auditarea, dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor oferite; – dirijarea interactiunilor cu clientii; – atingerea scopurilor legitime incidentale; – procesarea plăților digitale prin instituții financiare care sunt parteneri;

Este esențial să fim conștienți de faptul că este posibil ca Operatorul să nu poată furniza produsele sau serviciile solicitate dacă accesul la aceste Date cu caracter personal este refuzat. Fără acordul dumneavoastră explicit și prealabil, Zen Brasov va trata toate informațiile personale la care are acces ca fiind confidențiale și nu le va dezvălui niciunei terțe părți, altele decât cele enumerate în acest document. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal sunt colectate de Zen Brasov si vor fi prelucrate numai in conformitate cu termenii art. Regulamentul 679/2016UE, alineatul 1: (a) Persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea informațiilor sale personale pentru unul sau mai multe scopuri specifice; (b) Prelucrarea este necesară pentru realizarea unui contract la care persoana vizată este parte. parte sau pentru a se conforma solicitării persoanei vizate înainte de a încheia un contract; (c) Prelucrarea este necesară pentru ca operatorul să își îndeplinească o obligație legală; (f) cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecția datelor cu caracter personal, prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți. Beneficiarii Datelor cu Caracter Personal Următoarele părți pot primi Date cu Caracter Personal prelucrate de Operator: – Zen Brasov prin personal autorizat al companiei; – companiile care sunt asociate cu Operatorul și/sau Operatorii Asociați și prelucrează în mod colectiv datele dumneavoastră în cadrul executării unui contract; – procesatori de plăți (pentru procesarea plăților online prin mijloace electronice); – partenerii autorizati Zen Brasov, cum ar fi administratorul site-ului, contabil, etc.); – in functie de situatie, autoritatile publice centrale si locale, autoritatile judiciare, politia, si parchetul (in parametrii legii si/sau ca raspuns la solicitari exprimate in mod expres); Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal Zen Brasov va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, până la maximum zece ani, cu excepția oricăror cerințe legale privind arhivarea anumitor tipuri de documente. In conformitate cu procedurile interne aprobate de conducere, datele personale vor fi distruse in urma finalizarii operatiunilor de prelucrare in scopurile pentru care au fost colectate.

Persoanele interesate își pot retrage acordul, în ceea ce privește prelucrarea informațiilor, oricând și fără a prezenta o explicație, prin formarea unei solicitări compuse care poate fi trimisă prin poștă la adresa de e-mail: zenapartments.brasov@gmail. În cazul în care cererea de retragere a consimțământului este acordată, orice informații conținute (de exemplu: preferințe, istoricul cazărilor etc.) vor fi șterse, iar persoana vizată nu va mai primi informații comerciale despre produsele și serviciile Zen Brasov. Protejarea confidențialității datelor cu caracter personal Zen Brasov a integrat tehnologii de securitate de ultimă oră cu politici și proceduri de sistem adecvate pentru a garanta integritatea sistemului, securitatea și protecția împotriva utilizării neautorizate și a potențialelor abuzuri. Cu toate acestea, trebuie știut că transmisiile de date prin rețele publice de internet nu pot fi niciodată complet protejate. Datele care sunt trimise către site-ul www.zenbrasov.ro sunt protejate în orice mod posibil de Zen Brasov. Cu toate acestea, persoanele implicate riscă orice transmitere de date. Privilegiile de asigurare a informațiilor ale subiecților informații După cum este indicat de GDPR, persoanele vizate au: drepturi de acces, rectificare, ștergere, restricție de prelucrare, portabilitatea datelor și opoziție la utilizarea proceselor automate de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt toate drepturi protejate. Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la A.N.S.P.D.C.P. dacă există suspiciuni că drepturile menționate anterior nu sunt respectate. În cazul în care persoanele în cauză, fie direct, fie prin reprezentant, își exercită drepturile menționate anterior într-un mod vădit neîntemeiat, nejustificat sau excesiv, mai ales pentru că este repetitiv, Zen Brasov are capacitatea de a: – fie percepe o taxă echitabilă bazată pe costurile administrative pentru furnizarea de informații sau comunicare sau pentru realizarea acțiunii solicitate; – sau să spună nu cererii și să nu se conformeze. Puteți folosi adresa de e-mail pentru a vă exercita aceste drepturi: zenapartments.brasov@gmail.com) Dispoziții finale Citind acest document, sunteți de acord că prelucrarea de către Zen Brasov a datelor dumneavoastră cu caracter personal este un factor în capacitatea dumneavoastră de a utiliza serviciile companiei și/sau incheie tranzactii comerciale sau contractuale. Pot exista ocazional actualizări sau modificări ale acestor prevederi. Vă sugerăm să verificați aceste aranjamente de fiecare dată când utilizați site-ul www.zenbrasov.ro, pentru a fi în permanență informat despre acestea. Accesând site-ul www.zenbrasov.ro, după modificări, aceste noi aranjamente vor fi privite ca fiind recunoscute.

Recent Comments

  Recent Posts

  Brasov, a storyteller

  March 23, 2019

  Bran Castle

  September 22, 2018

  Black Church Brasov

  September 21, 2018